About

ICT2020.in.th เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) และข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการเว็บพนันออนไลน์ เว็บคาสิโนออนไลน์ หรือเว็บเล่นเกมเดิมพันที่กำลังเปิดให้บริการอย่างล้นหลามในประเทศไทย

โดย ICT2020 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงดิจิตอล และได้รับมอบหมาย ให้กระจายข่าวสารพร้อมอัพเดท องค์ความรู้ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยทุกคน

กระทรวง ICT จึงได้จัดทำกรอบนโยบาย ICT 2020 ขึ้นเพื่อให้การพัฒนาICT มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนา ICT ของประไทยในระยะ 10 ปี รองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ของโลก และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำไปใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนา ICT ต่อไป กิจกรรม ใน Website คือ การนำเสนอประเด็นเพื่อให้ผู้สนใจ นำไปพิจารณาใช้เป็นประโยชน์ได้ต่อไป